среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie głazy sztachety te pochodzą z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało fachowym ślipiem trudno je odróżnić.

Chociaż głazy sztachetki te są z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało biegłym ślipiem z trudem je odróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, trywialnej obróbce oraz stosunkowo niskiej zapłacie. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najłatwiej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz również w Górach Świętokrzyskich. Ten artykuł ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka lub wstępnie ociosuje, rozparcelowuje na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przekazuje do miejsca budowy balustrady PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak związany lepiszczem piach, którego ziarna nie przekraczają 2mm średnicy. Kiedy spoiwem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), gdy związki wapnia -wapiennym. Oprócz podwaliny zlepiających występują tam także różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się zabarwienie głazów na plotki PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet, przybierają one wtenczas różne odcienie czerwieni, brązu i zieleni. W przyrodzie ułożone są w warstwy o różnorodnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak olbrzymich złóż wycina się największe bloki, wykorzystywane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne wolno również ciąć na sześciany o proporcjonalnych konturach, wykorzystywane później w budownictwie (również na ogrodzenia). Można również je porcjować przy asyście specjalistycznych klinów oraz dłut na małe, nietypowych konturów kawałeczki. Służą do układania nawierzchni ścieżek oraz budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety z Winylu stosuje się dodatkowo wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród zebranych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, głównie muszli małż a także ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, ale dodatkowo mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zachwalane na ogrodzenia z plastiku z Bychawy na plot i bramkę ze sztachet. Nadają się jednakże po największej części do wykorzystywania wewnątrz, dlatego że poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko matowieją. Wapienie wolno wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je też do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na ścieranie niż np. Wapienie.

W zależności od kształtu skweru i naszych upodobań kształt kamiennych tafel może być różny – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po pionowo przyciętych prostokątów względnie kwadratów. Murki oraz balaski PVC na plot i furtę sztachetowa stawia się z głazów różnorakiego obrysu, zestawionych na kamiennym ewentualnie betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje spośród kawałków o nierównych obrysach, trzeba je właściwie łączyć tzn. tak, by forma każdego kolejnego łączył się z poprzedzającym. Ażeby takie ogrodzenie było solidne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe wyrwy w środku można wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się równie jak z cegły lub pustaków. Piaskowce a także wapienie zdołamy wykorzystać także do budowy schodów, kominków ogrodowych a także innych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce stosowane do budowy ogrodzenia Winylowe należą do kamieni mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur błyskawicznie niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Bez trudu obrastają też mchem oraz glonami. Można to udaremniać pokrywając powierzchnię ogrodzenia Poznań względnie rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy zdrapywać brud z nawierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, bowiem na kamieniu mogą utrzymywać się mocne rysy. Wyspecjalizowane fabryki sprzątają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości mechanicznego zmywania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeśli jednak potrzebujemy, ażeby głazy na ogrodzeniu migiem wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий