среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ploty PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego poza wyjątkowymi wypadkami.

Projekotwanie plotki z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Ploty z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki PCV na plot i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz proponowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy zamierzane ploty PVC na plot i bramkę sztachetowa jest niekompatybilne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak projektowane sztachetki PVC na plot i bramkę ze sztachetekmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий